Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu​ Başvuru Formları

 İstenilen Belgeler (indirmek için yazının üzerine tıklayınız)

Örnek CD Görüntüsü için Tıklayınız >>>

 Not: CD üzerine sorumlu araştırmacı adı ve çalışma başlığını kısaca yazınız.

  

 Girişimsel Olmayan Çalışmalar Başvuru Formları

      İstenilen Belgeler (indirmek için yazının üzerine tıklayınız) 

Örnek CD Görüntüsü için Tıklayınız >>>

Not: CD üzerine sorumlu araştırmacı adı ve çalışma başlığını kısaca yazınız.

 

Tüm belgelerin ıslak imzalı çıktıları, 1 adet başvuru dosyası şeklinde,  belgelerin kaydedildiği CD ya da harici bellek ile birlikte kurul sekreterliğine teslim edilmelidir. 


Oluşturma: 20 Şubat 2018