Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstenilen Belgeler (indirmek için yazının üzerine tıklayınız)

1. Başvuru Dilekçesi

2. Başvuru Formu

3. BGO Formları (çalışmanın tipine göre)

4. Araştırıcı Taahhütnameleri (çalışmanın tipine göre)

5. Araştırma Bütçe Formu

6. Kurum izin onayı

7. Araştırıcı Özgeçmişleri

8. Başvuru İndeks Kontrol Formu

GOKAEK üye listesi için tıklayınız.

Tüm belgelerin ıslak imzalı çıktıları, başvuru dosyası şeklinde,
belgelerin kaydedildiği CD ya da harici bellek ile birlikte kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

İLETİŞİM

GOKAEK Sekreterliği (İlkay Atasoy)

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

1 Eylül Kampüsü -UŞAK

Tel   : (276) 221 21 21 / 6050


Oluşturma: 20 Şubat 2018