Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

UŞAK  ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ

GİRİŞİMSEL  OLMAYAN  KLİNİK  ARAŞTIRMALAR  ETİK  KURULU

 

TOPLANTI TARİHİ

20.02.2019
(Başvuru son günü : 15.02.2019 Saat : 17.00)

 

İstenilen Belgeler (indirmek için yazının üzerine tıklayınız)

1. Başvuru Dilekçesi

2. Başvuru Formu

3. BGO Formları (çalışmanın tipine göre)

4. Araştırıcı Taahhütnameleri (çalışmanın tipine göre)

5. Araştırma Bütçe Formu

6. Kurum izin onayı

7. Araştırıcı Özgeçmişleri

8. Başvuru İndeks Kontrol Formu

GOKAEK üye listesi için tıklayınız.

Tüm belgelerin ıslak imzalı çıktıları, başvuru dosyası şeklinde,
belgelerin kaydedildiği CD ya da harici bellek ile birlikte kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

İLETİŞİM

GOKAEK Sekreterliği (İlkay Atasoy)

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

1 Eylül Kampüsü -UŞAK

Tel   : (276) 221 21 21 / 6050


Oluşturma: 20 Şubat 2018