Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

DUYURU:

PANDEMİ DOLAYISIYLA KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DOSYA BAŞVURULARI HER HAFTA SADECE PERŞEMBE GÜNLERİ  10:30-15:30  SAATLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.

 

1-  Etik Kurul toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar “eksiksiz” teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınacaktır. Bu tarihten geç getirilen dosyalar bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

2-   Başvuru dosyasındaki tüm evraklar başvurunun yapıldığı tarihi içermelidir.(daha önceki tarihleri kesinlikle kapsamamalıdır, fiziki dosya bir adet şeklinde ve mavi kapaklı dosya içerisinde verilmelidir).

3- Başvuru dosyasında sunulan belgelerin örn; başvuru formu bir pdf dosyası, taahhütname bir pdf dosyası vb başvuru sırasında verilen evraklar sıralı ve etik kurulumuzdaki form isimleriyle kayıt edilerek cd ya da flash belleğe yüklenmelidir.

4-   Başvuru formunun her sayfası çalışmada yer alan tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır ve bu imzalı hali taratılarak pdf dosyası halinde cd’ye yüklenmelidir. Başvuru dosyası sorumlu araştırmacı veya yardımcı araştırmacılardan biri  tarafından şahsen etik kurul sekretaryasına teslim edilmelidir. Ayrıca teslim edilen dosyaların kurul sekteri tarafından kontrolünün yapılması  beklenmeli ve ilgili teslim formu imzalanmalıdır. 

5-Uşak üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülecek bilimsel çalışmalar için hastanenin ARGE biriminden başhekim onaylı kurum izin belgesi ve Uşak ili kapsamında bulunan özel hastanelerde yapılcak çalışmalar için de ilgili hastanenin başhekimliğinden alınan izin belgesi  başvuru dosyasına eklenmelidir.

6- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda, sivil toplum ve diğer kurum/kuruluşlarda yapılacak bilimsel araştırmalar için ilgili kurumlardan izin alınması gereklidir. Üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılacak bilimsel araştırmalar için öğrencilerin öğrenim gördüğü dekanlıktan resmi izin alınarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

7-Tez başvurularında sorumlu araştırıcı tez danışmanıdır. Araştırma Görevlisi/YLS/Doktora öğrencisi yardımcı araştırıcı olarak yer almalıdır.Tez çalışmalarında araştırmanın tez çalışması olduğunu gösteren fakülte yönetim kurulu kararı ve ilgili enstitüden alınan yönetim kurulu kararı başvuru dosyasına eklenmelidir. Ayrıca; uzmanlık tezlerinde ise  fakülte yönetim kurulu kararı başvuru dosyasına eklenmelidir.

8-Çalışmada kullanılacak biyolojik materyallerin (kan, serum, doku vb.) başka bir ile ya da ülkeye incelemek için transferi söz

konusu ise "Biyolojik Materyal Transfer Formu" nun doldorulması ve başvuru dosyasına eklenmesi zorunludur.

9-Herhangi bir harçaması olmayan çalışmalar içinde "bütçe formu "doldudularak harçama kısımlarına "YOK" yazılacaktır. 

10-   Çalışma için daha önce herhangi bir Etik Kurula başvuru yapılmış ve red kararı alınmışsa red gerekçesi ile birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.

11-   Başvuru dosyasının etik kurul sekreteri tarafından şekil yönünden incelenerek eksiksiz bulunması halinde resmi kayıt işlemi yapılacaktır, eksikleri bulunan dosya resmi kayda alınmayacaktır. Dosya ile ilgili istenen şekilsel düzeltmeler toplantı için son başvuru tarihine kadar tamamlanarak etik kurul sekreterine şahsen iletilmelidir. Zamanında yapılmayan düzeltmelerden dolayı geç getirilen dosyalar bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere kayda alınacaktır ve resmi kayıtlara alınan tarih itibariyle yasal değerlendirme süresi başlatılacaktır.

12 -Başvuru dosyaları Etik Kurulumuz sekreteri tarafında yüz yüze olacak şekilde hafta içi her gün saat 13.30- 17.00 saatleri içerisinde kabul edilecektir. (Pandemiden dolayı sadece Perşembe 10:30-15:30 saatleri olarak sınırlandırılmıştır.)

 13-Revizyon başvuları yapılırken; Başvuru formunun revizyon yapılan bölümleri bold şeklinde yazılmalı ve  revizyon yapılan form kısımlarının her sayfası sorumlu araştırmacı tarafından paraflanmalıdır. Refizyon değişiklik formu  doldurularak Sorumlu araştırmacı tarafından imzalanıp eklenmelidir.

UKAEK REVİZYON /DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Tüm belgelerin ıslak imzalı çıktıları başvuru dosyası şeklinde 1 nüsha, İmzalı doldurulmuş nüshaları CD içerisine PDF formunda yüklenip, Etik Kurul sekreterliğine teslim edilmelidir. 


Oluşturma: 02 Kasım 2020