Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

1-   Etik kurulumuza yapılan başvurular; başvuru dosyasının kayda alındığı tarihten hemen sonra yapılan ilk toplantıda incelenerek değerlendirme sonucunda alınan onay/red kararını başvuruyu  müteakip 15 gün içerisinde Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz sekreteri tarafından kurum içi başvularda ilgili araştırmanın sorumlusuna Etik kurulumuza ait EBYS sistemiyle üzerinden üst yazı ile bildirilir. Kurum dışı başvurularda alınan etik kurul kararları çalışmanın sorumlularına Etik Kurulumuz resmi e-maili adresinden ulaştırılacaktır.

2-   Kurum içi başvurularda da Çalışmanın sorumlu araştırmacıları çalışmalarına ait Etik Kurulumuz Karar Formunu isterlerse elden de teslim alabilirler.

3-   Etik kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonrasında revizyon alan bilimsel çalışmaların; revizyon detayları ise ilgili çalışmanın sorumlu araştırmacısına toplantıyı müteakip 5 iş günü içerisinde Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz sekreteri tarafından Etik kurulumuza ait resmi e-mail adresinden iletilecektir.

4-  Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda revizyon istenen çalışmaların sorumlu araştırmacıları istenen revizyonu yaparak en geç revizyon alınan ntoplantıdan sonraki ikinci toplantıda görüşülecek şekilde başvuruda bulunmalıdır. Bu süre içinde teslim edilmeyen revizyon dosyaları daha sonraki toplantılara ancak yeni başvuru dosyası olarak verilebilir. Ayrıca revizyon dosyasına Etik kurulumuz sayfasında yer alan “Etik Kurul Revizyon /Düzeltme Formunu” ekleyerek Etik Kurulumuz Sekreterine şahsen iletmelidir.

5-   Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar   hakkında Etik Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 3 ay sonunda işlemden kaldırılır.

 

İLETİŞİM

Uşak Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sekreteri

Mehmet KAYA

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası

Telefon:0276 221 21 21 /Dahili- 6050


Oluşturma: 02 Kasım 2020