Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dekanın mesajı;

 

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Web sayfasını değerlendiren sayın ziyaretçi,

Tıp Fakültesi dekanı olarak hamasi veya yuvarlak ifadelerden öte fakültemizin somut hedefleri hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Başarı ve başarısızlığımızı bu hedeflere ulaşabilmekle ölçmek arzusundayım.

Uşak il merkezi, Ege Bölgemizde sahil kesiminden iç kesime geçiş noktasındadır. Sahil illeri kadar sıcak ve nemli, İç Ege yerleşim birimleri kadar soğuk değildir. Yerleşim yeri itibarı ile Uşak her türlü yatırım ve atılıma müsait bir coğrafi konumdadır. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı 2020 yılında hizmete girecektir. Bu hat açıldığında Uşak, İzmir’in banliyösü konumuna gelecektir. Ayrıca Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya gibi ülkemizin en önemli yerleşim yerlerine bu hat ile ulaşım çok kolaylaşacaktır. Yani Uşak geleceğin cazibe merkezidir. Bu özellikleri ile Uşak ili önemli bir sanayi merkezinden öte ilim, irfan, sosyal yaşam ve kültür merkezi olmaya adaydır.

10. yılını 2016 da tamamlayan üniversitemiz çok kısa geçmişine göre büyük mesafe kat etmiştir. Projesi ödüllü bağımsız bir bina şeklinde kütüphanesi, öğrenci yurt ve yemekhaneleri, uluslararası basketbol maçlarının yapıldığı spor salonu, yüzme havuzu, sosyal tesislere sahiptir. Üniversitemiz kampüsündeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi 1200 kişilik büyük salonları, 60-170 kişilik 8 küçük salonu ile uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek özelliklerdedir. İnşaatı devam eden 15 bin kişilik stadyumu ile üniversitemiz, kampüs yapılanmasını büyük oranda tamamlamış, geniş boyutlu ve fonksiyonel eğitim tesislerini hizmete sunmuş olacaktır.

Üniversitemizde görev yapan azimli, gayretli, uzak görüşlü, halkla kaynaşmış, devlete ve millete en üst seviyede hizmet etmek düşüncesinde olan bir yönetim görevdedir. Yönetimin amacı yeni kurulan Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerini de en kısa sürede, mümkün olan en iyi imkanlara kavuşturmaktır.

Tıp Fakültemizin yapılanmasında ilk hedefimiz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 60 öğrenci alarak eğitime başlamaktı. Öğrenci alım talebimiz YÖK tarafından kabul edildi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitime başladık. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde ikinci dönem öğrencilerimiz alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan sözleşme ile tıp fakültesi hastane ihtiyacı giderildi. 2 Aralık 2016 dan beri Uşak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.  Yeni hastane 400 yataklı olarak 2013 yılında hizmete açılmıştır. Yüksek standartlara sahiptir. Halen Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri eski devlet hastanesi binasında hizmet vermektedir. Yeni Hastaneye 200 yataklı ek hastane yapımı için ihale gerçekleştirildi. İnşaat başladı. Yeni bina tamamlanınca bütün birimlerin ayni alanda hizmet verecektir. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçişinde mevcut birimler güçlendirilecek, eksik birimler de hızla yapılandırılacaktır. Mevcut hali ile hastanemiz tıp fakültesi öğrencilerinin staj yapmasına ve tıpta uzmanlık eğitimine yeterlidir. Sağlık Bakanlığı ve Üniversite birimlerinin iş birliği ile hastanenin standartları daha da yükseltilecektir. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz serbest çalışma saatlerinde hastane hizmetlerine gönüllü gözlemci olarak katılabilmektedir.

Tıp Fakültemizin klinik öncesi eğitim birimleri 1 Eylül kampüsünde yapılandırılmıştır. Derslik, amfi, laboratuvarlar, Dekanlık ve idari birimler kampüste yerleştirilmiştir. Böylece Tıp Fakültemizin öğrencileri kampüsümüzdeki mükemmel kütüphane, spor salonu, yemekhane, çarşı, sinema, yurt ve diğer sosyal tesis imkanlarından da yararlanmaktadır.

 

Öğrenci laboratuvarları için gerekli cihaz ve donanım malzemelerinin tamamı temin edildi. 2 Ağustos  2018 tarihi itibarı ile tıp fakültesinde 45 öğretim üyesi çalışmaktadır. Çalışan öğretim üyelerimizin 9 u profesör, 6 sı, doçent, 30 u doktor öğretim üyesidir. Bunların dışında atanması yapılan bir KBB profesörü göreve başlama durumundadır. Ayrıca 4 profesör ve 1 doçent ve 9 Dr öğretim üyesi için atama işlemleri sürmektedir. Kısa sürede öğretim üyesi sayımız 60 ı geçecektir. Tıp eğitiminde önceliğimiz eğiticilerin eğitimidir. Önce oluşturulan tıp fakültesi çekirdek eğitim kadrosu eğitilecektir. Bu kadroya eğiticilerin eğitimi programı ile uyum, donanım, kaynaşma ve pedagojik formasyon eğitimi verilecektir. Eğitilmiş öğretim üyesi kadrosu ile tıp fakültemizi kazanan öğrenciler karşılanıp kucaklanacaktır.

 

Eğitim yılını başlangıcında İlk günler öğrencilere yönelik uyum ve aidiyet oluşturma programı uygulanır. Uşak ve üniversiteye uyum- tanıtım, motivasyon, üniversite, üniversiteli, haklar ve sorumluluklar, üniversitenin imkanları gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılır. Öğrencide oluşturulacak aidiyet ve motivasyonla “En güzele hep birlikte” inancıyla “Yeni nesil tıp fakültesi” hedefini gerçekleştirmek planlandı. Çok yararlı olduğunu düşündüğümüz bu uygulamayı her yıl sürdürmeyi planlıyoruz.

Yeni nesil tıp fakültesi düşüncesi ile tıp eğitiminde yeni ve farklı bir uygulama başlatıyoruz. İki koldan yürütülecek eğitimde birinci kolda Türkiye’deki bütün tıp fakültelerinde uygulanma zorunluluğu olan Çekirdek Eğitim Programı(ÇEP) yürütülecektir. Bu program Türkiye’de hekim olabilmek için alınması mecburi olan eğitimi kapsamaktadır. Bütün tıp fakültesi öğrencileri hekim olmak için bu eğitimi almak zorundadır. ÇEP fakültemizde entegre sistemle verilecektir.

ÇEP’e beraber yürütülecek ikinci eğitim programı tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.  İsteğe bağlı donanım eğitimi, seçmeli modüllerden oluşacaktır. Eksiklerini tamamlamak, kendini geliştirmek veya alanında yıldız ya da lider olmak isteyen öğrencilerimiz bu eğitim programlarının tamamını veya bir kısmını alarak sertifika sahibi olabilecektir. Bu eğitim 6 yıllık tıp eğitiminin herhangi bir aşamasında alınabilecektir. Donanım Eğitimi tamamen isteğe bağlı olarak üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi(SEM) bünyesinde verilecektir. Donanım eğitimi içinde iki bölüm olacaktır.

1-Genel donanım eğitimi kapsamında;

• Türkçeyi iyi bilmek, anadilimize hakimiyet ve doğru kullanmak, ilk basamak olarak verilecektir.

• Hitabet ve diksiyon, iyi sunum bunu takip edecektir.

• Yabancı dili yeterli olmayanlara yabacı dil eğitimi,

• Hızlı okuma, hafıza geliştirme, zaman yönetimi eğitimleri ile program tamamlanacaktır.

 

2-Akademik donanım eğitiminde;

• Prospektif, retrospektif, randomize, sensivite, spesifite, meta-analiz gibi temel araştırma kavramları konularında eğitimler verilecektir.

• Makale okuma, analiz etme, yorumlama çalışmaları yapılacaktır.

 

• Araştırma ve tez konusu bulma, araştırma tasarımı ve yapılması, yapılan çalışmanın bilimsel sunum ve makale haline getirilmesi, yayınlanması akademik donanım eğitimi alanında akla gelen diğer başlıklardır.

• Yıldız veya lider olacaklara bilimsel çalışmaların en önemli unsurlarından birisi olan istatistik öğretilecektir.

• Bilimsel çalışmalar için yurtiçi ve yurtdışındaki imkânlar, destek ve burslar, bilimsel çalışmaların finansmanında kullanılabilecek kaynaklardan haberdar edilecektir.

• Öğrencilere ve hekim geneline hitap eden sempozyum ve kongrelere katılımları sağlanacaktır.

İlk eğitim öğretim yılında 62 öğrencimizden 16 sının kongrelere katuılım sağlandı. Öğrencilerimiz  sunumları ile ödüller aldı.

• Akademik alanda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği, bölgesel kalkınma ajansı, BAP veya diğer alanlara yönelik proje hazırlanması ve bu kaynaklardan yararlanılması öğretilecektir.

• Patentin ne olduğu, önemi, elde edilme yolları öğretilecektir.

Bu yapılanma ile Türkiye’nin seçkin öğretim üyesi, yıldız araştırmacı ve lider yetiştirme problemine ciddi, hızlı ve uzun vadeli çözümler üretilebileceği düşüncesindeyim

 

Özel uzmanlık alanı olan Tıp Fakültesi Oluşturulması;

Belli alanlarda daha ileri derecede uzmanlaşmış tıp fakültesi yapılanması hedeflerimizden biridir. Uzun vadede sağlık kampüsü yapılanması içinde fakültelere ilaveten gerontoloji- geriatri merkezi (Yaşlı Yaşam ve sağlık merkezi), termal tıp merkezi oluşturulacaktır. Ülkemiz nüfusunun 2016 itibarı ile %8 i 65 yaş ve üzerindedir. Bu oran 2050 yılında %20 yi geçecektir. Bu yüzden yaşlılara yönelik yatırımlara şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yapılanmada Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gönüllü kuruluşlar iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi ile sağlık yapılanması entegre edilecektir. Bunun için Uşak merkezine yakın 500 dönümlük bir alanın tahsis işlemleri Uşak Belediyesi İmar Komisyonunda tamamlanmıştır. Belediye Meclisi’nin kararı beklenmektedir.  

1-Sosyal sorumluluk projesi kapsamında (Uşak Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gönüllü kuruluşlar tarafından yürütülecek):

• Yaşlıların yaşam alanları (Yaşlılar Kenti),

• Yaşlılar için hobi bahçeleri,

• İş atölyeleri,

• Sosyal, kültürel alanlar, kütüphane, alışveriş merkezleri, tiyatro, spor salon ve alanları, vs

• İbadethaneler,

• Gündüz bakım evleri,

• Zihinsel veya terminal dönemde kanser gibi problemleri olanlar için tıbbi veya palyatif bakım-destek üniteleri

 

2-Tıbbi yapılanma gereği olarak da (Uşak Üniversitesi tarafından yürütülecek):

• Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

• Ülkemizdeki bir boşluğu dolduracak çapta İnme Rehabilitasyon Merkezi,

• Termal Tıp Merkezi gerçekleştirilecektir.

Üniversite ve Uşaktaki bütün kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve halkla bütünleşerek ortaya bir mega proje ortaya koymayı amaçlıyoruz. Projeyi gerçekleştirerek 2023 hedeflerine katkıda bulunmayı ve yerli-yabancı sağlık turizmi için öne çıkan bir merkez olmayı hedefliyoruz.

Yeni nesil Tıp Fakültesi yapılanmasının öncüleri, alanında yıldız, lider, misyon sahibi olmak isteyen iddialı, azim ve gayretli gençlerimizi öğrencilerimiz olarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bekliyoruz.

“En güzele hep birlikte” ulaşmak dileğimizdir.

Allah utandırmasın.

 

 

Prof. Dr. Ömer KARAHAN

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı