Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tarihçesi

 Uşak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı iken 5467 sayılı kanunla adı ve bağlantısı değiştirilen bazı fakülte ve yüksekokulları alarak 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.

Ege Bölgesinde tıp fakültesi olmayan tek ilin Uşak olduğu, 2015 yılı itibarı ile Uşak İli toplam nüfusunun 342.269 olmasına karşı çevre illere bağlı olan, Uşak İlin’e daha yakın olması nedeniyle sağlık hizmetlerini Uşak İlinden alan ilçeler nedeni ile, Uşak İli’nin sağlık nüfusu yaklaşık 663.896 olarak belirlenmiştir. Bu iki husus gerekçe gösterilerek başta kent konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşları(STK) Uşak Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi açılmasını talep etmişlerdir. Talepler, gerek STK’lar gerekse Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkililere iletilmiştir. Bu talep ve çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 20/8/2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

Yükseköğretim Genel Kurulu 2016 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 18 Şubat 2016 tarihinde toplanmış, diğer kararları yanında devlet Üniversitelerine on (10) fakülteye dekan ataması yapılmıştır.  Kararda belirtilen 10 fakülteden birisi de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Bu kararla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ömer KARAHAN atanmıştır.

Prof. Dr. Ömer KARAHAN 24 Şubat 2016 tarihinde göreve başlamıştır.

Uşak Devlet hastanesi, sözleşmenin 2 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ile Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2 Ağustos 2018 tarihi itibarı ile tıp fakültesinde 45 öğretim üyesi çalışmaktadır. Çalışan öğretim üyelerimizin 9 u profesör, 6 sı, doçent, 30 u doktor öğretim üyesidir. Bunların dışında atanması yapılan bir KBB profesörü göreve başlama durumundadır. Ayrıca 4 profesör ve 1 doçent ve 9 Dr öğretim üyesi için atama işlemleri sürmektedir. Kısa sürede öğretim üyesi sayımız 60 ı geçecektir.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini alan olan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel tıp eğitimini Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüsü bünyesinde sürdürmektedir.