Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 Genel Bilgiler

Ege Bölgesinde tıp fakültesi olmayan tek ilin Uşak olduğu, 2015 yılı itibarı ile Uşak İli toplam nüfusunun 342.269 olmasına karşı çevre illere bağlı olan, Uşak iline daha yakın olması ve sağlık hizmetlerini Uşak İlinden alan ilçeler nedeni ile Uşak ilinin sağlık nüfusu 663.896 olarak belirlenmiştir. Bu iki husus gerekçe gösterilerek başta Kent Konseyi olmak üzere sivil toplum kuruluşları(STK) Uşak Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi açılmasını talep etmişlerdir. Talepler, gerek STK’lar gerekse Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkililere iletilmiştir. Bu talep ve çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 20/8/2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.

Uşak Devlet Hastanesi, sözleşmenin 2 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile Fakültemizde 51 akademisyen görev yapmaktadır.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitime başlayan Fakültemiz mevcut durumda 158 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmekte olup, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için Fakültemize 90 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Bunun yanı sıra 2 Acil Tıp Anabilim Dalında ve 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalında olmak üzere toplam 4 asistan Mezuniyet Sonrası (Tıpta Uzmanlık)  eğitimi almaktadır.

            Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde Temel Tıp Eğitimini Uşak Üniversitesi 1 Eylül kampüsü bünyesinde sürdürmektedir.

Güçlü Yanlarımız

• Tıp Fakültesine başarılı öğrencilerin alınması,

• Derslikler ve laboratuvarların yeni inşa edilmesi sebebi ile bütün cihazların günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye sahip olması,

• Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi,

• Kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç ve dinamik öğretim üyelerinin de bulunması,

• Öğretim üyelerinin yayın yapamaya teşvik edilmesi,

• Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgiye ulaşabilecekleri kütüphane, sanal kütüphane ve internet olanaklarının olması,

• Öğrencilere burs ve destek sağlanması,

• Huzurlu ve adil bir çalışma ortamının bulunması,

• Tıp Fakültesinin ve şehirlerarası ulaşımın kolay olması,

• Yerel kurumlar (Belediye, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişkilerin olması, kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapıya sahip olması,

• Fakültemizin, Üniversite kampüsü içinde bulunması sebebi ile kütüphane, sosyal tesis ve spor salonlarından yararlanma imkânı bulunması.

Öğrenci Sayısı : 497

Akademik Personel Sayısı : 51